- Dette kan vi ikke godta!

Uttalelse om Troms fylkestrafikks kuttforslag

Skjervøy Arbeiderparti har mottatt kopi av Troms Fylkestrafikks innsparingsforslag for hurtigbåtrute 9, hurtigbåtrute 3 og fergesamband 195 Storstein-Nikkeby-Lauksundskaret. Forslagene om å kutte en rundtur på hver av hurtigbåtrutene og fergesambandet legges frem uten noen særlig begrunnelse, og det henvises kun til innsparingsbehov. Vi har behandlet saken i styret og fremmer en felles uttalelse om de tre forslagene. Kort og godt kan vårt standpunkt oppsummeres: Dette kan vi ikke godta!

Fergesambandet Storstein-Nikkeby-Lauksundskaret er allerede sterkt belastet på grunn av økt næringsaktivitet, og har et sterkt behov for flere og hyppigere avganger – ikke nedskjæringer og færre avganger. Dersom vi skal ha en positiv vekst i næringsaktiviteten, unngå fraflytting og nedleggelse i øysamfunnene kan vi ikke akseptere de foreslåtte kuttene.

Rundturen for rute 9 er allerede skåret ned til det minimale. Ved å fjerne denne rundturen vil konsekvensene for ytre Kvænangen bli store. Denne turen er det eneste alternativet for beboere langs denne ruten for å besøke kommunesentret Kvænangen eller Skjervøy for medisinske undersøkelser etc. Legges denne ruta ned, legger vi ogsåned det siste håp om fortsatt bolyst og næringsaktivitet i kystområdene våre. 

Rundturen som er foreslått kuttet i rute 3 vil også få store konsekvenser for Skjervøy kommune. Dersom denne turen fjernes er det bare én dag igjen der det er mulig å reise dagstur til Tromsø for timer ved UNN og andre helseinstanser, eller for andre gjøremål. Det er også viktig å understreke at innbyggere på Arnøya ikke har anledning til å reise med buss til Tromsø, og rundturene tirsdager og torsdager er det eneste alternativet innbyggerne har for å komme seg til og fra Tromsø. 

Skjervøy Arbeiderparti mener konsekvensene av kuttforslagene ikke er vurdert godt nok sammenlignet med andre kutt. Vi understreker at våre linjer stort sett ikke har reelle omkjøringsmuligheter, og at kollektivtilbudet er derfor nødvendig for å kunne opprettholde beboelse i distriktene. 

Det er på høy tid at Skjervøy likestilles med andre kystsamfunn som allerede har flere reisemuligheter og bedre tilknytning til fylkeshovedstaden Tromsø.  

Skjervøy Arbeiderparti vil ikke være med på å bygge ned tilbudene som allerede er bygget ned over tid. Kollektivtilbudet vårt er allerede nede på et minimumsnivå, og vi kan rett og slett ikke akseptere flere kutt i tilbudet til innbyggerne våre.

Uttalelsen er oversendt Skjervøy kommune v/ ordfører. Fylkesråd for samferdsel, fylkestingsgruppa og media har fått kopi av uttalelsen.